Legal

www.gravoshop.eu şi www.gravoshop.ro sunt proprietate privată a firmei GRAVPSHOP S.R.L.

Orice conţinut ale acestor site-uri sau conturi adiacente pe diverse site-uri de promovare şi socializare deţinute de către GRAVOSHOP S.R.L. sunt proprietate privată a firmei.

  • Folosirea conţinutului creat şi deţinut de către GRAVOSHOP S.R.L. fără o autorizare în prealabil sau acordul acestia;

  • Pătarea imaginii firmei sau orice prejudiciu prin care aceasta are de suferit;

Poate duce la acţionarea în instanţă fără alte atenţionări.

Protecţia datelor

Toate datele folosite de clienţi şi utilizatori sunt protejate şi vor fi folosite strict pentru a facilita realizarea comenzilor şi colaborarea cu GRAVOSHOP SRL.

Acestea nu vor fi divulgate şi nu vor fi publicate nicăieri decât cu acordul persoanei fizice sau juridice în cauză sau în caz de forţă majoră la solicitarea autorităţilor dacă este cazul unor fapte ilegale săvârşite. În cazul forţei majore, înmânarea datelor se face numai în baza actelor oficiale care pot dovedi necesitatea acestei acţiuni.